AiR for groups in Kil

En ”Station” är en plats där någon stannar upp tillfälligt i en längre utveckling eller resa på väg mot eller från något.

Det är det här som ”Station – AiR for Groups in Kil” syftar på – men också på orten Kil och dess järnvägshistoria, där konstnärsvistelsen tar plats.

Vi menar att en konstnärsvistelse bör vara en form där det finns utrymme att vidareutveckla sitt arbete utan krav på resultat. Att byta miljö under en sådan period kan vara utvecklande både för konstnären och för de människor hen möter under sin vistelse.